Usługi

Umów się na

Konsultację

Kompleksowe

Usługi prawne

Doradztwo

Prawne

Prawo pracy

Nasza Kancelaria od lat zapewnia fachowe wsparcie pracodawcom i pracownikom borykającym się z problemami z zakresu prawa pracy. Udzielamy porad prawnych, występujemy w postępowaniach pozasądowych i sądowych, prowadzimy mediacje między stronami sporu. Każda ze spraw jest taktowana  indywidualnie, z należytą starannością. Dlatego zrobimy wszystko by nasz Klient był usatysfakcjonowany z przyjętego rozwiązania. 

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

  • porad prawnych i konsultacji w sprawach umów o pracę, o dzieło, zlecenia jak i rodzaju business to business
  • dochodzenie roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, odszkodowanie
  • dochodzenie roszczeń z tytułu roszczeń związanych z wynagrodzeniem, ekwiwalentem itp.
  • doradztwo z zakresie rozwiązywania sporów, w tym mediacje i negocjacje
  • sporządzanie opinii prawnych
  • przygotowywanie regulaminów i statutów pracy
  • reprezentowanie w sprawach, w których stroną jest pracodawca, pracownik lub związek zawodowy
  • organizacja szkoleń i prezentacji dla przedsiębiorstw.