Usługi

Umów się na

Konsultację

Kompleksowe

Usługi prawne

Doradztwo

Prawne

Cudzoziemcy

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa imigracyjnego. Wspieramy naszych Klientów w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji pracy cudzoziemców.

Pracownicy naszej Kancelarii skutecznie uzyskują zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Zakres usług Kancelarii, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców obejmuje:

  • profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne,
  • pomoc w sporządzaniu pism i wniosków,
  • reprezentowanie cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie   zezwolenia na pobyt.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i stały, a także wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Obsługując klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze zatrudniające osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej pomagamy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla:

  • członków zarządu spółek kapitałowych,
  • pracowników delegowanych,
  • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Doradzamy w jaki sposób zatrudnić cudzoziemców, tj. jaką formę zatrudnienia wybrać.

Pracownicy Kancelarii świadczą pełną obsługę w zakresie zarówno doradztwa jak i sporządzenia dokumentacji potrzebnej do uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca, a także uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń na +48 61 855 28 03 lub wypełnij formularz

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.