Upadłość konsumencka Poznań

Upadłość konsumencka Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Wierzbickiego w Poznaniu ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych. Dzięki naszej pomocy można skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i ogłosić bankructwo jako osoba fizyczna. W swoim dorobku mamy dziesiątki postępowań, które doprowadziły do oddłużenia i uwolnienia od przytłaczających długów.

Upadłość konsumencka - czym jest i kogo dotyczy?

Celem upadłości konsumenckiej jest częściowe lub całkowite oddłużenie konsumenta przy jednoczesnej spłacie zobowiązań wobec wierzycieli z jego majątku. O bankructwo mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wykazanie całkowitej niewypłacalności dłużnika.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Największą korzyścią płynącą z upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. W czasie postępowania upadłościowego może dojść do umorzenia części długów, w najtrudniejszych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie długów. W przypadku redukcji, sąd rozkłada na raty poszczególne zobowiązanie, często umarzając je w określonym zakresie.

W przypadku upadłości konsumenckiej, wszystkie roszczenia wierzycieli są zaspokajane w ramach jednego postępowania. Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze niż postępowanie egzekucyjne, w którym działa komornik generujący dodatkowe koszty. Z chwilą ogłoszenia upadłości zawiesza się wszelkie postępowania egzekucyjne, a w momencie uprawomocnienia się postanowienia o upadłości, są one umarzane.

Paradoksalnie jednak, największą zaletą z upadłości jest spokój psychiczny. Problemy z długami wiążą się z napięciem, lękiem, a często też prowadzą do depresji. Osoba zadłużona lęka się telefonów od wierzycieli, komorników, może doświadczać nękania lub zastraszania. Uwolnienie od długów pozwala na nowo z optymizmem spojrzeć w przyszłość i rozpocząć nowe życie.

Warto również wspomnieć, że często (choć nie zawsze) dzięki oddłużeniu, znosi się współodpowiedzialność bliskich, zatem małżonek lub dzieci nie odziedziczą długów.

Najważniejsze korzyści z upadłości to:

  • oddłużenie- całkowite albo częściowe,
  • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych,
  • komfort psychiczny, brak telefonów od wierzycieli,
  • często brak dziedziczenia długów.

Upadłość konsumencka - prawnik Poznań. Zakres usług

Specjaliści w zakresie upadłości konsumenckiej z Kancelarii Radcy Prawnego Artura Wierzbickiego z Poznania zajmują się pomocą i doradztwem w zakresie:

  • udzielania porad dotyczących procedury upadłości, informowania o wszelkich skutkach, ustalania strategii,
  • oceny, czy następują przesłanki do skorzystania z możliwości ogłoszenia bankructwa,
  • przygotowywania wszelkich dokumentów w celu złożenia wniosku o upadłość,
  • sporządzenia spisu wierzycieli,
  • wsparcia w kontaktach z wierzycielami oraz wszystkimi stronami postępowania,
  • reprezentowania dłużnika w toku postępowania.

Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej z największą starannością, w oparciu o znajomość przepisów prawa i ich interpretacje. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i prowadzimy ją z pełnym zaangażowaniem.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt opłaty sądowej od wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 złotych. Jeżeli dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z pomocy prawnika, koszty upadłości powiększą się o honorarium. Cena u radcy prawnego jest ustalana zazwyczaj indywidualnie, na podstawie konkretnej sprawy. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ m.in. stopień skomplikowania sprawy, wielkość zadłużenia. Należy mieć również na względzie wynagrodzenie syndyka. Zazwyczaj jednak koszty te są pokrywane ze środków uzyskanych z majątków dłużnika.

Upadłość konsumencka w Poznaniu - łatwiej z doświadczonym prawnikiem

Tzw. Nowa upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób zadłużonych, które cieszy się coraz większą popularnością. Również w Poznaniu tysiące osób skorzystały z takiej możliwości. Jednakże warto pamiętać, że jest to procedura skomplikowana i wieloetapowa. Wiele zagadnień z zakresu prawa upadłościowego trudno zinterpretować bez specjalistycznej wiedzy. Dlatego warto, by w trudnym procesie oddłużania pomógł doświadczony prawnik. Dłużnik może liczyć na rzetelną informację na temat wszelkich skutków ogłoszenia bankructwa. Prawnik przedstawi krok po kroku całą procedurę i pomoże ją przejść od początku do końca. Skorzystanie z usług prawnika zwiększa szansę na powodzenie procesu, a tym samym umorzenie zadłużenia i rozpoczęcie życia bez długów.