Rozwody Poznań

Rozwody Poznań

Rozwody w Poznaniu i nie tylko są coraz częstsze, dlatego też nasza Kancelaria specjalizuje się w skutecznym prowadzeniu spraw rozwodowych. Nasz zespół ma doświadczenie, zarówno w postępowaniach o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie. W zależności od sytuacji i potrzeb naszych klientów, tworzymy strategię działania, która ma doprowadzić do osiągnięcia celu w sprawie i zabezpieczenia interesów reprezentowanej przez nas strony – uzyskania opieki nad dziećmi, alimentów w odpowiedniej wysokości, stwierdzenia winy męża lub żony, etc. Nasza Kancelaria obsługuje klientów z Poznania i okolic. Dowiedz się więcej i skorzystaj z pomocy prawnej przy rozwodzie.

Rozwód w Poznaniu - czym jest rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód to trwały i zupełny rozkład ważnie zawartego małżeństwa. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami nastąpiło zerwanie więzi duchowej, gospodarczej oraz fizycznej i nie ma żadnych przesłanek co do tego, że nastąpi powrót do wspólnego pożycia. O rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód może wnioskować do sądu każdy z małżonków. Postępowanie rozwodowe zaczyna się w momencie złożenia pozwu o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego. W momencie złożenia pozwu należy uiścić opłatę sądową, która obecnie wynosi 600 złotych. Jeżeli pozew spełnia wszelkie wymogi, sąd przesyła odpis pozwu stronie przeciwnej, która to ma 14 dni na pisemne ustosunkowanie się do otrzymanych treści. Sprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych – jej uczestnikami mogą być współmałżonkowie i ich pełnomocnicy. Podczas procesu sąd bada, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub kwestii spornych pomiędzy małżonkami, sąd kieruje małżonków na mediacje. Wszelkie kwestie związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej, alimentami, kontaktami z dziećmi wymagają postępowania dowodowego, które może być długie i skomplikowane. Jeżeli jednak małżonkowie są w pełni zgodni co do rozwiązania małżeństwa, a orzeczenie nie zawiera stwierdzenia winy żadnego z małżonków, rozwód może nastąpić już podczas pierwszej rozprawy. Orzeczenie o rozwodzie wydaje się w formie wyroku, który staje się prawomocny po 21 dniach od jego wydania.

Rozwód Poznań - pomoc prawnika

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest prosta. Rozstaniu małżonków i postępowaniu rozwodowemu towarzyszą negatywne emocje i stres. W takiej sytuacji pomoc prawnika jest nieoceniona. Daje możliwość trzeźwego oglądu sprawy, dopilnowania wszelkich terminów i formalności oraz uzyskania dla siebie jak najlepszych warunków. Pomagamy zamknąć temat rozwodu możliwie jak najszybciej i w sposób najmniej uciążliwy. Zapewniamy rzetelne doradztwo na każdym etapie postępowania sądowego – jeśli dopiero planujesz złożyć pozew o rozwód oraz w sytuacji, gdy współmałżonek postawił Cię przed faktem dokonanym. Pomagamy również po zakończeniu postępowania, w sprawach o podział majątku wspólnego. Nasz prawnik dokładnie zapozna się z Twoją sprawą, wyjaśni stan prawny oraz możliwości działania, ustali szczegóły istotne dla sądu, pomoże zgromadzić dowody do postępowania, przedstawi najskuteczniejszą strategię działania. Wszystko to w oparciu o zdobyte na sali sądowej doświadczenie oraz biegłą znajomość przepisów prawa.

Prawnik od rozwodów Poznań - zakres usług

Zakres usług w sprawach rozwodowych oferowany naszym klientom to:

 • wyczerpujące konsultacje prawne,
 • wsparcie w negocjacjach pomiędzy stronami w towarzystwie pełnomocników,
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosków,
 • pomoc przy zebraniu dowodów wskazujących na trwały i całkowity rozkład małżeństwa, winę współmałżonka,
 • reprezentowanie przed sądem,
 • składanie apelacji od wyroku.

Należy pamiętać, że w sprawach rozwodowych każda ze stron ma możliwość występować przed sądem samodzielnie, tzn. bez pomocy prawnika. Jednakże bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, zadbanie o własny interes prawny oraz sprawne i szybkie uzyskanie rozwodu, będzie dużo trudniejsze, a często wręcz niemożliwe. Poza tym, że pomagamy możliwe jak najlepiej przygotować się klientom do sprawy rozwodowej, służymy również pomocą w następujących kwestiach:

 • ustalenie sprawowania opieki nad dziećmi,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • obowiązek alimentacyjny na rzecz dzieci lub współmałżonka,
 • zasady korzystania z domu lub mieszkania w przypadku wspólnego zajmowania nieruchomości,
 • podział majątku.

Jak długo się czeka na rozwód w Poznaniu?

Po pierwsze, aby pozew o rozwód zaczął być rozpatrywany, musi być pozbawiony wszelkich braków formalnych. Pomoc prawnika w zakresie przygotowania pozwu jest niezwykle cenna, bo doświadczona osoba wie, jak sporządzić dokument, żeby nie został zwrócony do uzupełnienia. Wszelkie błędy, braki mogą opóźnić sprawę o kilka tygodni lub dłużej. Kolejno, czas oczekiwania na wyznaczenie sprawy zależy od miejscowości, w której składamy pozew. Zasadniczo przyjmuje się, że im większe miasto, tym bardziej obciążony sąd i kolejka spraw jest dłuższa. W sytuacji prawidłowego zgromadzenia dowodów, zgodności co do większości spraw łączących małżonków, braku potomstwa oraz sprzyjających okoliczności związanych z możliwościami sądu, można liczyć na sprawne i w miarę szybkie orzeczenie o rozwodzie, nierzadko nawet na pierwszej rozprawie.

Rozwód w Poznaniu - ile kosztuje?

Koszty rozwodu obejmują stałą opłatę sądową oraz wynagrodzenie dla pełnomocnika. Koszt pozwu to 600 złotych plus dodatkowe opłaty w przypadku podziału majątku, zabezpieczenia kontaktów z dziećmi, żądania eksmisji współmałżonka, ustalenia pełnomocnika.  Kwota wynagrodzenia prawnika jest zawsze ustalania indywidualnie. Na wysokość honorarium wpływ ma: rodzaj rozwodu, fakt posiadania dzieci, wspólnota majątkowa bądź rozdzielność, stopień zawiłości sprawy, czasochłonność procesu, konieczność udzielenia pomocy w szerszym zakresie (np. pomoc przy ustaleniu ojcostwa). Żadna kancelaria nie jest w stanie z góry określić cennika spraw, bo każdy przypadek jest inny. Zapewniamy, że ceny usług świadczonych przez naszą Kancelarię są w pełni adekwatne do poziomu prowadzenia spraw. Jakkolwiek wynajęcie prawnika podczas rozwodu znacząco zwiększa koszt, to zyski zazwyczaj przewyższają nakłady i pozwalają na uzyskanie zabezpieczenia pod kątem materialnym, jak również w sferze pozamaterialnej.

Prawnik od rozwodów w Poznaniu

Wyróżnia nas skuteczność i doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, dlatego tak wielu klientów decyduje się na skorzystanie z naszych usług. Osiągnęliśmy sukcesy podczas licznych rozpraw, nie boimy się wyzwań oraz spraw nietypowych i zawsze stoimy po stronie naszych klientów. Znamy specyfikę spraw rozwodowych, dlatego w pełni oddajemy się do dyspozycji naszych klientów. Zapraszamy do umówienia wizyty w centrum Poznania.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń na +48 61 855 28 03 lub wypełnij formularz

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.