Alimenty Poznań

Alimenty Poznań

Zgodnie z definicją, alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenia majątkowe na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. W praktyce, chodzi o dostarczanie środków na utrzymanie drugiej osobie – najczęściej krewnemu bądź byłemu współmałżonkowi. Ustalenie prawa do alimentów oraz ich wysokości odbywa się na mocy wyroku sądowego. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną związaną ze sprawami rodzinnymi. Alimenty na dziecko, rodzica, małżonka czy rodzeństwo, podwyższenie bądź obniżenie świadczeń, ustalenie ojcostwa – to nasza specjalność. Zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa klientów z Poznania i okolic.

Pomoc prawna w sprawach o alimenty

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Wierzbickiego w Poznaniu świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • konsultacje prawne, zarówno w kancelarii, jak i – w razie potrzeby – mailowo,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych związanych ze sprawą,
 • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy stronami, mediacjach,
 • reprezentację przed sądami na wszystkich etapach postępowania,
 • pomoc w egzekucji zasądzonych alimentów.

Sprawy o alimenty mogą być prowadzone przez naszych prawników w ramach sprawy o rozwód oraz rozdzielnie:

 • w sprawach dotyczących związków partnerskich,
 • w sprawach o obniżenie lub podwyższenie wysokości świadczenia,
 • w sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Rozumiemy, że sprawy rodzinne są niełatwe i często towarzyszą im skrajne emocje. Dzięki naszemu doświadczeniu, pomagamy jak najsprawniej i możliwie jak najbardziej korzystnie doprowadzić sprawę do końca. Jednocześnie każdego klienta traktujemy indywidualnie, a w razie potrzeby, umożliwiamy również konsultacje poza standardowymi godzinami pracy naszej Kancelarii.

Alimenty - komu przysługują?

Zakres oraz zasady świadczenia obowiązku alimentacyjnego regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymienia on katalog osób, którym przysługują alimenty oraz wobec których można wnosić roszczenie. Obowiązek płacenia alimentów spoczywa przede wszystkim na najbliższej rodzinie. Alimenty przysługują:

 • krewnym w linii prostej (dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom) i rodzeństwu,
 • dzieciom, zarówno tych urodzonych w związkach małżeńskich, jak i poza nimi,
 • matce pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka,
 • rozwiedzionemu małżonkowi, jeśli znajduje się w niedostatku (jeżeli nie został uznany za winnego rozwodu),
 • osobie przysposobionej,
 • ojczymowi, macosze, pasierbowi o ile zachodzą określone przesłanki.

Alimentów można żądać, gdy osoba znajduje w niedostatku (tzn. nie ma środków do utrzymania wystarczających do zaspokojenia podstawowych potrzeb). Dzieci są wyłączone z konieczności wykazywania niedostatku, a oboje rodzice mają obowiązek utrzymywania dzieci do momentu, aż staną się one samodzielne.

Alimenty na dziecko Poznań - ile wynoszą?

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. W Polsce nie obowiązuje żaden taryfikator, dlatego można żądać w zasadzie dowolnej kwoty, jednakże ostatecznie to sąd rozstrzyga, czy jest to suma adekwatna do realnych potrzeb. Każdorazowo do pozwu o alimenty należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają wysokość kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka. 

Wysokość alimentów na dziecko, w zależności od wieku, potrzeb, może się zmieniać. Sądy przyznają alimenty w określonej kwocie w oparciu o analizę, przedstawioną dokumentację i wyliczenia. Rolą naszej Kancelarii jest pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji, złożeniu pozwu oraz oszacowaniu kwoty realnej do uzyskania.

Pozew o alimenty – gdzie złożyć?

Pozew o alimenty składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, któremu ma zostać przyznane świadczenie tudzież właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica, zobowiązanego do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Nasza Kancelaria pokieruje sprawą o alimenty na każdym etapie tak, by mogła zakończyć się jak najsprawniej. Reprezentujemy klientów z Poznania i okolic, jak również mieszkających poza granicami naszego kraju. Przygotowujemy klientów do sprawy o alimenty tak, by cała procedura przysporzyła im jak najmniej stresu. Nasze doświadczenie umożliwiło skuteczne załatwienie spraw klientom, którzy zlecili nam reprezentowanie ich w sądzie. Nie boimy się wyzwań oraz niestandardowych problemów. Zaufaj nam i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń na +48 61 855 28 03 lub wypełnij formularz

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.