Podział majątku Poznań

Podział majątku Poznań

Ustanie wspólności majątkowej najczęściej następuje w wyniku rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy). Procedura postępowania o podział majątku wspólnego – zwłaszcza po rozwodzie – nierzadko jest długa i skomplikowana, a często również towarzyszą jej złe emocje. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego. Zadzwoń, umów się na spotkanie i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc!

Wspólność majątkowa - czym jest?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego, na mocy prawa, pomiędzy małżonkami automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Objęte są nią przedmioty oraz prawa majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzi m. in. wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak i majątku osobistego każdego z małżonków, a także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego i kwota składek pochodzących z subkonta, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek każdego z małżonków. Są to również nieruchomości, ruchomości i oszczędności.

Podział majątku po rozwodzie

Co do zasady, podział majątku jest przeprowadzany poprzez podzielenie wspólnego stanu posiadania na dwie równe części. Ma to na celu zabezpieczenie słabszego ekonomicznie małżonka i zagwarantowanie mu dobrego startu w nowy etap życia. Niestety, często zdarza się, że jedna ze stron chce doprowadzić do podziału niekorzystnego dla drugiej strony. W tej sytuacji zdecydowanie warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika, który pomoże w ustaleniu składników i wartości majątku wspólnego oraz znalezieniu najlepszego sposobu podziału. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w sprawach związanych z podziałem majątku, staramy się przeprowadzać klientów przez cały proces możliwie jak najszybciej oraz z uwzględnieniem wszelkich potrzeb i oczekiwań. Warto wiedzieć, że sprawy o podział majątku nie ulegają przedawnieniu, dlatego można wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem w dowolnym momencie po rozwodzie.

Umowny podział majątku

Jeżeli jest możliwość dokonania polubownego podziału majątku pomiędzy osobami, które się rozwodzą, z pewnością jest to bardziej korzystne niż droga sądowa. Pracownicy naszej Kancelarii oferują wsparcie w zakresie:

  • doradztwa i sporządzenia umowy podziału majątku,
  • ustalenia zasad spłaty zobowiązań (np. rozliczenia kredytu hipotecznego),
  • reprezentowania w negocjacjach ze stroną przeciwną,
  • znalezienia kompetentnego rzeczoznawcy majątkowego, który dokona rzetelnej oceny majątku,
  • wyboru kancelarii notarialnej, w której można spisać akt.

Podział majątku - postępowanie sądowe

W sytuacji braku porozumienia, jedyną drogą dokonania podziału majątku jest postępowanie sądowe. To proces długotrwały i często bardziej kosztowny oraz rodzący konflikty pomiędzy stronami niż umowny podział majątku. W trakcie postępowania, sąd określa wartość majątku przy pomocy opinii biegłych, które z kolei często są podważane przez drugą stronę. Nasi prawnicy będą przy Tobie w tych stresujących momentach, by wykorzystując swoje kompetencje i wiedzę prawniczą, reprezentować Twoje interesy najlepiej, jak to możliwe. Zakres naszych usług to:

  • organizacja mediacji pomiędzy stronami,
  • przygotowanie spisu majątku podlegającego podziałowi,
  • przygotowanie wszelakiej dokumentacji procesowej,
  • reprezentowanie klienta przed sądem,
  • pomoc w egzekucji przyznanego majątku.

Umowa majątkowa małżeńska - intercyza Poznań

Choć większość z nas w momencie zawarcia małżeństwa nie zakłada zakończenia związku i rozwodu, coraz więcej par decyduje się na ustalenie kwestii majątkowych przed ślubem. Umowa majątkowa małżeńska, zwana potocznie intercyzą, jest umową przedmałżeńską, która reguluje sprawy majątkowe przyszłych małżonków. Można dzięki niej wprowadzić rozdzielność majątkową, ale również można rozszerzyć lub ograniczyć ustawową wspólność majątkową. Co ważne, intercyzę można również zawrzeć w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Jeśli szukają Państwo Kancelarii gotowej do sporządzenia projektu intercyzy lub udzielenia wszelakich porad prawnych związanych z tym zagadnieniem, również pozostajemy do dyspozycji.

Kancelaria specjalizująca się w podziale majątku w Poznaniu

Nasz zespół ma bogate doświadczenie i wiedzę niezbędną do prowadzenia z sukcesem spraw związanych z podziałem majątku. Nie boimy się wyzwań i spraw nietypowych, dlatego podejmujemy się również tematów związanych z podziałem majątku w konkubinacie i związkach partnerskich. Świadczymy usługi dla klientów z Poznania i okolic. Reprezentujemy również osoby przebywające za granicą. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty lub odwiedzenia naszego biura w centrum Poznania.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń na +48 61 855 28 03 lub wypełnij formularz

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.